Top

Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten.

Heemkunde Renkum werkt op het gebied van de plaatselijke geschiedschrijving der dorpen nauw samen met Michiel Lassche van de gemeente Renkum. Over en weer wordt informatie uitgewisseld en worden plannen gemaakt om de cultuurhistorie van onze gemeente dichter bij onze inwoners te brengen. Een mooie volgende stap is gezet door het beschikbaar stellen van fraaie foto’s, deels van de hand van de Apeldoornse fotograaf Harry Noback, én beschrijvingen van (een deel) onze Rijks – en Gemeentelijke monumenten. We verwerken ze de komende weken en stellen de informatie dan uiteraard op de website ter beschikking.